Sắt vuông cán cạnh dài 3m

sắt mỹ thuật cán cạnh

Phụ kiện sắt mỹ thuật hình vuông cán cạnh, có nhiều size từ 10x10 đến 25x25mm dài 3m, chính hãng Đông Ấn sản xuất, đúng size, dáng đẹp, thẳng đều và chuẩn không cần chỉnh.

Tiếng Anh