sắt tròn đột lỗ 3m

phụ kiện sắt mỹ thuật, sắt nghệ thuật, sắt Đông Ấn

Phụ kiện sắt mỹ thuật sắt tròn đột lỗ hàng rào dài 3m, chính hãng Đông Ấn sản xuất, đúng size, dáng đẹp, thẳng đều và chuẩn không cần chỉnh.

Tiếng Anh