Sắt hộp cán cạnh 3m

phụ kiện sắt mỹ thuật, sắt nghệ thuật, sắt Đông Ấn

Phụ kiện sắt mỹ thuật dạng hộp vuông cán cạnh dài 3m, chính hãng Đông Ấn sản xuất, đúng size, dáng đẹp, thẳng đều và chuẩn không cần chỉnh.

Tiếng Anh