sắt đặc xoắn 3m

phụ kiện sắt mỹ thuật, sắt nghệ thuật, sắt Đông Ấn

Phụ kiện sắt mỹ thuật dạng sắt đặc xoắn nghệ thuật dài 3m, chính hãng Đông Ấn sản xuất, đúng size, dáng đẹp, thẳng đều và chuẩn không cần chỉnh.

Tiếng Anh