phụ kiện hoa lá thép rèn

Khác với loại phụ kiện dập hay đúc, nếu như thép dập có hình dạng mỏng manh, gập khuôn, công nghiệp; thép đúc có hình dạng thô kệch, không sắc nét thì phụ kiện sắt rèn đẹp và có hồn, thật hơn rất nhiều.

Tiếng Anh