Linh kiện sắt rèn

Linh kiện sắt nghệ thuật

Linh kiện sắt rèn gồm các loại sắt la, sắt vuông, thép hộp và sắt tròn được cán định hình tạo bề mặt hoa văn nghệ thuật, loại này thường có độ dài tiêu chuẩn 3m, riêng la đai dài 1m

Tiếng Anh