sắt mỹ thuật cắt CNC

Phụ kiện sắt mỹ thuật cắt CNC là dòng phụ kiện mới, ứng dụng công nghệ cắt Plasma CNC điều khiển bằng máy vi tính. Sản phẩm đạt độ thẩm mỹ cao, nét cắt nhỏ dưới 1.5mm, tốc độ cắt nhanh 2000-8000mm/phút, sản phẩm cắt có kích thước từ 10x10mm đến 3000x8000mm; độ dầy kim loại từ 1-50mm.

Tiếng Anh