Phụ kiện thép rèn, thép uốn

Phụ kiện thép rèn được sản xuất từ các phôi sắt đặc, được đun nóng và rèn bằng búa máy. Trên đầu búa có khuôn định hình, qua nhiều lần đập phôi thép sẽ thành hình các thanh thép rèn rất nét, bề mặt thép rèn tự nhiên, thô và mộc hơn thép đúc rất nhiều.

Tiếng Anh