Máy sắt mỹ thuật

Máy sản xuất sắt mỹ thuật

Máy sản xuất sắt mỹ thuật gồm một hệ thống đầy đủ chuyên dụng phục vụ cho ngành trang trí nội-ngoại thất và kiến trúc xây dựng mỹ thuật. Gồm các máy cán hoa văn, uốn sắt, xoắn, bẻ cạnh, chấn... từ thủ công đến bán tự động và tự động.

Tiếng Anh