Phụ kiện cầu thang-lan can

Phụ kiện cầu thang, lan can bao gồm các chấn song lan can, cụm bông lắp đặt ban công và có thể dung để trang trí cổng, cửa đi... gồm các loại vật tư thông dụng như vuông 12x12, 14x14; sắt la 12x6, 14x6mm; sắt tròn 12, 14mm

Tiếng Anh